Hjem Eksistens Psykologi Psykolog ydelser Emner/grupper Artikler Mail
Teoretisk grundlag Reflikon M¯det Min baggrund
Mødet imellem os

Et frirum af selv-viden og selv-læring
Det er min opgave at skabe et frirum af selv-viden og selv-læring. Et rum hvor du får mulighed for at blive klogere på dig selv og lærer at udforske og bedømme din livsforståelse og livsudøvelse. Første skridt kunne være at beskrive og klargøre hvordan du lever dit liv. Næste skridt kunne være din vurdering af hvad du vil opnå eller undgå med din måde at leve dit liv på. Dernæst din bedømmelse af hvad du synes om det liv du lever. Måske bliver du mere klar på, at du lever det liv, du gerne vil leve. Måske kommer du frem til, at du lever et andet liv end du ønsker dig? Det kan også være, at du er tilfreds med den måde du har levet dit liv hidtil, men nu ønsker at bevæge dig i en anden retning.

En ligeværdig, engagerende og udfordrenden atmosfære
Det er min bestræbelse at vores møde sker i en ligeværdig, engagerende og udfordrende atmosfære, hvor du kan føle dig fri til at udfolde dig. For det er svært at føle sig fri til at dele sin tanker med en anden, hvis ikke man bliver mødt som et menneske der har lige så meget værdi som én selv og alle andre. Det er heller ikke noget ved at fortælle sin historie til en, som ikke rigtig er engageret og ikke gider at høre den. Og hvis man kun møder et menneske der lytter, men ikke udfordrer én med en anden synsvinkel, kunne man lige så godt snakke til en dør.

Nærvær
Jeg er især optaget af hvordan man bliver en god samtalepartner, dvs. hvordan jeg kan møde dig ”der hvor du er”. For når vi mødes der hvor du er, giver det mulighed for nærvær omkring lige nøjagtig dét, der er vigtigt for dig. At være nær dét, der er vigtigt for dig, kan få konsekvenser for din hverdag.

Hverdagen
Det spiller en afgørende rolle at koble det eksistenspsykologiske perspektiv med samtale om hverdagen. At dialogen bevæger sig mellem ord, refleksion og teori overfor aktuelle overvejelser, beslutninger og handlinger i det daglige. For hvis dialogen skal være relevant for dagligdagens praksis, kræver det både et andet perspektiv og især et fokus på oplevelserne i hverdagen.

Formen
Formen på vores møde kan både indeholde dialog, oplæg, refleksions-øvelser, stemningsoplevelser og undervisning, afhængig af den konkrete situation og mødet imellem os. Jeg kunne for eksempel sætte rammerne for en dialog gennem et skema, der skal afdække og belyse en gruppe medarbejderes forskellige etiske opfattelser. Eller jeg kunne holde et oplæg om den frihedssøgende ungdom og samfundets betoning af valgfrihed. En refleksionsøvelse kunne være at overveje fordele og ulemper ved at indtage positionen som offer eller skaber i sit liv. Det kunne også være refleksion over et citat såsom: ”Tid; er det noget der kommer eller noget der går, noget vi tager eller noget vi får”. En stemningsoplevelse kunne være at lytte til et stykke musik og forholde sig dens tekst, dens stemning, dens billeder. Det kunne også være en visualiseringsøvelse over dine fremtidsvisioner eller en fremstilling af din egen nekrolog – hvad du gerne vil huskes for. Der kan også være tale om egentlig undervisning i Eksistens Psykologiens temaer koblet med aktuelle problemstillinger i hverdagen. Tavlen er ét af mine vigtigste værktøjer.

Vi kan mødes over telefon, gennem mails, på mit kontor eller jeres arbejdsplads. Og mit Eksistens Psykologiske udgangspunkt er netop vægtningen af din frihed til at være med til at definere om hvad og hvor ofte vi skal mødes. Du er velkommen til at kigge forbi til en kop kaffe og en gratis ”for-samtale” eller til en samtale omkring mulighederne for et fremtidigt samarbejde.

En anledning
Hvad et sådant frirum af selv-viden og selv-læring så kan være anledning til er netop dit ansvar, dit valg, dit liv!!!

Min opgave er at støtte dig i kreativt at jonglere med de mange bolde, der gør dig til kunstner for dit livsværk!