Hjem Eksistens Psykologi Psykolog ydelser Emner/grupper Artikler Mail
Teoretisk grundlag Reflikon M¯det Min baggrund

Teoretisk grundlag
Eksistenspsykologien lægger vægt på at du har sin frihed til at forholde dig og har dermed ansvaretfor dit eget liv.

At vedkende dig sit personlige ansvar for dit eget liv kan imidlertid opleves som ikke bare en gave men også en opgave, hvorfor du nogle gange forsøger at vige udenom det. Det kan hænge sammen med skyldfølelsen, som er bagsiden af ansvaret.

Ofte opleves ansvarets tunge byrde i valgsituationer med konsekvenser for fremtiden. Eksistenspsykologien sætter derfor fokus på dine forestillinger om fremtiden, og på dine etiske og moralske overvejelser, der hænger sammen med de valg du træffer eller undlader at træffe.

Det indebærer, at eksistenspsykologien søger at støtte dig i at støtte dig selv; at støtte dig i at vedkende dig dit ansvar og skabe og leve dit liv i overensstemmelse med dine personlige værdier og intentioner.

Referencer til  Eksistens Psykologisk litteratur her. Download PDF >>>

Links til nationale og internationale hjemmesider
om Eksistens Psykologi og terapi: